Sơn Lotus

Thương hiệu Sơn Lotus bao gồm các sản phẩm sơn gốc nước ứng dụng trong giả gỗ, gỗ thật, ngói, kim loại, sàn…định hướng an toàn với người tiêu dùng và thân thiện môi trường ,thay thế các sản phẩm hệ dung môi.

Sản phẩm sơn Lotus

SƠN Loa

Hệ Nước

SƠN NGÓI, BÊ TÔNG

Hệ Nước
Chi Tiết

TRÁM TRÉT, SƠN VÀ CHỐNG THẤM NGÀNH XÂY DỰNG

Hệ Nước
Chi Tiết

SƠN HỆ NƯỚC CHO COMPOSITE VÀ CÁC BỀ MẶT KHÁC

Hệ Nước
Chi Tiết
Sơn ngói bê tông

Sơn Ngói, Bê Tông

Chi Tiết
Trám trét, sơn chống thấm trong ngành xây dựng

TRÁM TRÉT, SƠN VÀ CHỐNG THẤM NGÀNH XÂY DỰNG

Chi Tiết
Sơn composite, sơn kính, sơn nhựa và các bề mặt khác

SƠN HỆ NƯỚC CHO COMPOSITE VÀ CÁC BỀ MẶT KHÁC

Chi Tiết

SẢN PHẨM MỚI