Sơn Lotus

Thương hiệu Sơn Lotus bao gồm các sản phẩm sơn gốc nước ứng dụng trong giả gỗ, gỗ thật, ngói, kim loại, sàn…định hướng an toàn với người tiêu dùng và thân thiện môi trường ,thay thế các sản phẩm hệ dung môi.

Sản phẩm sơn Lotus

SƠN Loa

Hệ Nước

SƠN NGÓI, BÊ TÔNG

Hệ Nước

TRÁM TRÉT, SƠN VÀ CHỐNG THẤM NGÀNH XÂY DỰNG

Hệ Nước

SƠN HỆ NƯỚC CHO COMPOSITE VÀ CÁC BỀ MẶT KHÁC

Hệ Nước