Làm mới đồ gỗ nội thất và ngoại thất cho villa du lịch tại Thành Phố Hội An

Làm mới đồ gỗ nội thất và ngoại thất cho villa du lịch tại Thành Phố Hội An

Làm mới đồ gỗ, sơn lại đồ gỗ như lẽ thông thường là sử dụng sơn gỗ nội thất và sơn gỗ ngoại thất để đánh bóng lại đồ gỗ đã bị mờ, sơn sửa lại các đồ gỗ cũ bị bạc màu, hỗ trợ giải pháp sơn chống thấm cho gỗ ngoài trời