Sơn Phủ Màu Kim Loại, Sắt Mạ Kẽm Metal Coat Finish

Lotus Metal Coat Finish là sơn phủ màu kim loại, sơn hoàn thiện gốc nước acrylic cao cấp, được phát triển và sản xuất theo công nghệ mới nhất được sử dụng để hoàn thiện, trang trí và bảo vệ các bề mặt kim loại như sắt, thép, nhôm, sắt mạ kẽm, và cho cả các bề mặt mới và đã có lớp sơn cũ

Hạng mục ứng dụng cho sơn phủ màu kim loại Metal Coat Finish

  • Bề mặt vật liệu: cho hâu hết các kim loại như thép nhẹ, sắt, nhôm, đồng, và bao gôm cả các kim loại mạ kẽm
  • Cho bề mặt mới và bề mặt đã có lớp sơn cũ
  • Các hạng mục trong nhà và ngoài trời

Quy cách đóng gói

  • 1kg
  • 3.5kg