Sơn Phủ Màu Gỗ Cao Cấp Wood Paint

Lotus Wood Paint là sơn phủ màu gỗ cao cấp gốc nước một thành phần được sử dụng để trang trí và bảo vệ bề mặt gỗ cho các sản phẩm gỗ nội thất và ngoại thất

Hạng mục ứng dụng sơn phủ màu gỗ Lotus Wood Paint

  • Hầu hết các ứng dụng nội thất và hạng mục gỗ trong nhà
  • Gỗ thật, gỗ công nghiệp
  • Các đồ gỗ ngoại thất, vườn và hạng mục ngoài trời

Quy cách đóng gói

  • 1kg, 3.5kg, 10kg, 20kg