Sơn Phủ Bóng Gốc Nước Lotus Acrylic Lacquer

Lotus Acrylic Lacquer là sơn phủ bóng hệ nước (gốc nước) một thành phần, không dung môi, sử dụng ngay mà không cần phải pha trộn. Sản phẩm được sử dụng để hoàn thiện và bảo vệ bề mặt gỗ cho các sản phẩm và hạng mục gỗ nội và ngoại thất

Hạng mục ứng dụng sơn phủ bóng Acrylic Lacquer

  • Hầu hết các ứng dụng nội thất và hạng mục gỗ trong nhà
  • Sàn gỗ trong nhà
  • Các đồ gỗ ngoại thất, vườn và hạng mục ngoài trời có bề mặt hướng đứng như hàng rào, vách, lam, cổng, cửa sổ. Không sử dụng cho ứng dụng sàn ngoài trời

Quy cách đóng gói

  • 1kg, 3.5kg, 10kg, 20kg