Sơn Tạo Màu Gỗ Hệ Nước Wood Stain

Lotus water based wood stainsơn tạo màu gỗ hệ nước một thành phần, không pha trộn dung môi, được ứng dụng cho các sản phẩm gỗ nội và ngoại thất. Sơn được tổng hợp từ nhựa acrylic và hạt màu vô cơ kích thước nano, nên dễ dàng thấm sâu vào gỗ và đặt biệt có tính bền màu ngoài trời tuyệt vời. Sản phẩm có thể thi công bằng phương thức lau, chổi quét hoặc phun.

Hạng mục ứng dụng của sơn tạo màu gỗ Wood Stain

  • Hầu hết các ứng dụng nội thất và hạng mục gỗ trong nhà
  • Sàn gỗ trong nhà
  • Các đồ gỗ ngoại thất, vườn và hạng mục ngoài trời có bề mặt hướng đứng như hàng rào, vách, lam, cổng, cửa sổ. Không sử dụng cho ứng dụng sàn ngoài trời

Quy cách đóng gói

  • 1kg, 3,5kg, 10kg, 20kg